Skatt på valutahandel påminner mycket om skatt på andra inkomster. Du får betala skatt på valutavinster och då även göra avdrag på valutakursförluster. Du kan göra vinster eller förluster när du handlar med valuta och skatten fungerar precis som skatt på övriga kapitalinkomster. Det är med andra ord ingen skillnad på att göra valutavinster och aktievinster när det kommer till skatten.

Idag när vi skriver detta så är skattesatsen 30 % på vinster på valutahandel och förluster är även avdragsgilla.

Hur fungerar skatt på valutahandel?

För att räkna ut den skatt som du ska betala när du sysslar med forex trading så kan du göra så här. Ofta så har du ditt konto i euro eller dollar. Det spelar ingen roll vilken valuta som du har dina pengar i men det är sedan den du använder när du beräknar skatten. Du måste beräkna den genomsnittliga växelkursen för varje månad.

I slutet av året så summerar man årets vinster och förluster för att sedan få fram det beloppet som du ska skatta för. Om du har gjort en total vinst i euro så måste du även omvandla det till svenska kronor för att få fram vad du ska betala. Då tar man alltså snittkursen varje månad för att få fram rätt summa.

Skatten på valutahandel kan komma att förändras och därför så kan det vara smart att kontakta Skatteverket för att ta reda på exakt vad som gäller nu. Det kan vara bra att göra saker och ting rätt från början så att man slipper framtida problem. Det kan vara svårt att rätta till i efterhand så vi rekommenderar alla att ta upp sina inkomster även om det bara är mindre vinster. Skattemyndigheten kan gå tillbaka 10 år i tiden för att kolla om du undanhållit något så det är alltid bättre att kunna sova gott om natten och göra rätt för sig.

Att tänka på

Skatteverket får bara in kontrolluppgifter från valutamäklare som är registrerade i Sverige. Använder du dig av en utländsk valutamäklare så får skatteverket ingen information om din valutahandel och du får själv ansvara för att det blir rätt.

Skatt på Valutahandel