Utdelningsaktier
Utöka ditt kapital löpande med utdelningsaktier!

Att köpa aktier eller aktiefonder är något som många människor gör idag. Det fina med fonderna är att du bara behöver sätta in lite grann varje månad. Aktier kan du behöva lägga mer pengar på – och det är spännande att följa för att se hur det går och om det blir någon utdelning!

Aktier i alla former är lite spännande. Från början kan du kanske tycka att det är tråkigt, med många matteliknande diagram och siffror att följa om man är intresserad. Men när man väl tittar på det är det inte svårt och ganska kul att följa. Det svåra är att bedöma rätt tidpunkt att köpa och sälja.

Hur fungerar en aktieutdelning?

Den som har köpt aktier kan mycket väl komma i kontakt med en aktieutdelning eller dividend som är en utbetalning av tillgångarna från aktiebolaget till aktieägarna, vilket du är om du har köpt aktier. Aktieutdelningar kan ske periodvis eller vara enskilda, det är ett sätt för aktiebolaget att ersätta de som har trott på bolaget och satsat pengar i det.

Fritt eget kapital får delas ut i form av aktieutdelning. Med fritt eget kapital menas skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder, det vill säga det som är organisationens eget kapital. Aktieutdelningar behöver ske ansvarsfullt så att man inte sätter företagets framtid på spel. Försiktighetsregeln i aktiebolagslagen styr hur mycket av kapitalet som måste behållas i bolaget. Denna regel betyder att en aktieutdelning inte får ske i de fall som den riskerar att äventyra bolagets framtid.

Det fria kapitalet som bedöms utdelningsbart ska fördelas mellan aktieägarna i förhållande till hur stor andel av företaget man äger, det vill säga hur många aktier man har. En aktieutdelning kan egentligen ske när beslut tas om att göra en sådan, vilket också innebär att företaget går med vinst. Du kan ta emot pengarna eller återinvestera dem.

Hur fungerar utdelningsaktier?

Du kan välja att investera i utdelningsaktier. Det är aktier där du vet att en del av vinsten alltid kommer att delas ut till aktieägarna. Det kan vara en trevlig modell att se att en del av vinsten ramlar in på ditt bankkonto. Passiv inkomst är alltid inspirerande.

Innan du beslutar dig för att investera i utdelningsaktier bör du, eller någon som är kunnig, titta på om bolaget du vill investera i har en stabil utdelningstillväxt. Om ser att bolaget regelbundet – historiskt – delar ut en bra summa till sina aktieägare är det en indikation på att de har en fungerande verksamhet som genererar pengar. Detta kan liknas vid ett mått på kvalitet.

Utdelningsaktier kan bli din “pengamaskin” om du tänker smart. Här är ett enkelt fiktivt exempel för att visa hur du kan bygga upp ett eget kapital med tiden:

  • Jag har köpt 200 utdelningsaktier i Företag A.
  • Utdelning sker två gånger per år, vid utdelning nr 2 får jag 10 kronor per aktie = 2000 kronor.
  • För min utdelning återinvesterar jag 1000 kronor och köper 10 nya aktier till en kurs av 100 kronor = 1000 kronor. Jag har nu 210 aktier.

Om jag vid varje utdelning återinvesterar hälften av utdelningen ökar jag antalet aktier och höjer min egen utdelning varje gång. Dessutom får jag lite rörelsekapital i plånboken. Om detta ska fungera behöver du investera i ett bolag som verkligen genererar tillväxt. Välj omsorgsfullt, och rådfråga gärna någon som har erfarenhet om du tycker att du behöver det.

Hur fungerar utdelningsaktier?