US dollar

USD som är valutakoden för den amerikanska dollarn, har funnits med i bilden sedan 1792 där dollarn först kom att bli staternas officiella valuta. Dock är den så pass viktig inom handel, att flera andra länder accepterar den som sin officiella valuta och många andra länder tar också gärna emot den som betalning, trots att man har en egen valuta. Vid 1999 var 71% av världens reservvaluta, USD. Idag är det den valutan som används mest vid internationell handel och transaktioner. Ordet dollar härstammar från tyskans “thaler” som jämförs med svenskans “daler” (riksdaler). Symbolen är $.

Dollarns valörer

USD består som i de flesta fall hos valutor, av både sedlar och mynt. Myntvalörerna börjar vid 1 cent och fortsätter med 2, 5, 10, 25, och 50 samt 1 dollars-myntet. Sedelvalörerna har värdena 1, 2, 5, 10, 20, 50 och 100. Om man jämför med svenska kronan har dollarn aldrig haft ett värde som understigit 3,60 kronor och numera ligger 1 dollar runt 9 kronor.

Länder där dollarn spelar en betydelserik roll

Listan på länder som tillämpat den amerikanska dollarn som sin egen valuta, är inte bara USA utan även Ecuador, Panama och El Salvador för att nämna några. Vissa andra länder i de karibiska öarna och i Sydamerika har visserligen inte dollarn som sin valuta, men tar gärna emot den – nästan hellre än sin officiella. Man kan även hitta länder med sin egen typ av dollar såsom australienska dollar och kanadensiska dollar.

Dollarns stabilitet

När andra valutor klättrat uppåt och nedåt på börserna, har den amerikanska dollarn stått sig ganska stabilt genom åren. Visst har det skett svängningar hit och dit men i grova drag så anses USD som en relativt riskfri valuta. Detta på grund av att den är kraftigt bevakad och analyserad. På valutahandeln figurerar dollarn tillsammans med andra valutor och bildar så kallade valutapar- USD och Euro är det starkaste paret medans dollar/japansk yen och dollar/brittiskt pund också formar sina specifika radarpar, beträffande handel.