Euro

Sedan den 1 januari 1999 utgörs de flesta europeiska medlemsländers valutor av den gemensamma Euron. Euro omfattar i dagsläget 19 länder som tillsammans bildat euro-zonen. Det är således också Euro som är den officiella valutan i den Europeiska Unionen och som används inom europeiska institutioner och organ inom EU.

Länder som valt bort Euro-valutan

De länder som dock valt att ställa sig utanför euro-zonen är bland annat Sverige, Polen, Tjeckien, Danmark, Storbritannien, Ungern, Kroatien och Rumänien. Totalt finns 9 länder som fortfarande behåller sin ursprungliga valuta.

Sedlar, mynt och valörer

Euro består av både sedlar och mynt, varpå sedlarna har valörerna, 5, 10, 20, 50, 100, 200 och 500. Mynten består istället av totalt 8 valörer – från 1 cent, 2 cent, 5 cent, 10, 20, 50 cent samt 1 och 2 Euro. Symbolen för valutan är €.

Banköverföringar med Euro

Sedan Euro infördes har också ett gemensamt betalningssystem upprättats för att underlätta handel mellan länder och slopa större avgifter vid transaktioner. I och med detta har bankerna skapat ett obligatoriskt IBAN-nummer och Swift/BIC-kod så att en kontantlös betalning via banker ska likställas med en vanlig, nationell betalning. I och med detta förenklade system så tillämpas begreppet “lika avgifter” upp till en viss summa. Även Sverige omfattas av dessa bestämmelser, trots att vi fortfarande har kvar vår svenska krona, tack vare ett avtal som undertecknats.

Fördelar och nackdelar med Euron

Det finns mycket gott som Euron har fört med sig, samtidigt som den också har lämnat negativa konsekvenser efter sig. Den stora fördelen är att folk som reser över gränserna eller arbetar med finanser slipper växlingsavgifter, växelkursfluktuationer och att regelbundna transaktioner inte utgör några hinder. Euron frambringar en gemenskap mellan länder och kan ge fler arbetstillfällen.

Baksidan är emellertid att länders ekonomi påverkas lättare och att störningar uppkommer. Ett exempel är Grekland som länge tampats med en ond, nedåtgående spiral som har varit svår att få bukt med. Medlemskap i EMU ger mindre inflytande från den egna staten och sållar ut mer makt till EU:s organ, beträffande våra skatter och pensionssystem.